Adamus Meijler bestrijdt concurrent

3 aug 2013

Share

Adamus Meijler bestrijdt concurrent: de wagenmakers Samuel Vertregt, Marinus van Leeuwen en Adamus Meijler betogen in 1787 ‘dat in vroeger tijd meestal twee wagenmakers in de stad zijn toegelaten, als wanneer dezelve stiel een tamelijke broodwinning is geweest, doch sedert het getal tot drie is aangegroeid ze op den duur voor zichzelf geen werk hebben, veel min in staat zijn een knecht bij continuatie te emploieren’.Nu hebben ze vernomen dat een vierde wagenmaker zich hier schijnt te vestigen, namelijk Melchior Limbert. Ze verzoeken dit te beletten, tenzij door afsterven of inkoop een van de drie wagenmakerwinkels buiten de Ganzepoort te bekomen of verkrijgbaar is. Uit overweging dat Limbert al zijn inkomstgeld in het gilde heeft betaald en dat bovendien het wagenmaken binnen de stad geen proefdoende stijl is, besluit het stadsbestuur het verzoek van de drie wagenmakers af te wijzen.

Bovenstaand verslag komt uit het artikel Economische bedrijvigheid (1785 – 1792) afkomstig van de interessante en informatieve website Goes in de 18e eeuw

Print Friendly, PDF & Email

No comments yet

Leave a Reply