Online stamboomonderzoek, hoe begin je?

31 dec 2017

Share

Inleiding

Bij online stamboomonderzoek naar je voorouders heb je een aantal archieven ofwel registers dat van belang is. Er zijn registers van de Burgerlijke Stand en er is het bevolkingsregister. De BS bevat de officiële persoonsakten. Hier worden de akten bewaard van aangiften van geboorte en overlijden en de huwelijksakten. In het bevolkingsregister houden de gemeenten bij wie op welk adres in hun gemeente woont.

Openbaarheid

Voor de BS gelden i.v.m. de privacy de volgende termijnen waarna de akten openbaar worden.
Geboorteakten zijn openbaar vanaf 100 jaar na geboorte van de persoon
Overlijdensakten zijn openbaar vanaf 50 jaar na overlijden van de persoon
Huwelijksakten zijn openbaar vanaf 75 jaar na voltrekking van huwelijk van de personen.

Stamboomonderzoek

In de praktijk betekent het dat de gegevens van ouders en grootouders meestal nog niet openbaar zijn en van overgrootouders en verder terug wel. De gegevens van ouders en grootouders moet je dan van familie horen, van paspoorten en trouwboekjes e.d.  Soms vind je wat terug in het bevolkingsregister omdat je grootouders met hun broers en zusters als inwonend kind op de kaart van je overgrootouders staan. Daar staan dan geboortedatums en -plaatsen bij, en soms ook met wie ze gingen trouwen toen ze eenmaal uit huis gingen. Een ander redmiddel is het opvragen van zg. persoonskaarten bij het CBG (www.cbg.nl). Die krijg je echter alleen van personen die twee jaar dood zijn. Daar staan dan wel gegevens van eventuele kinderen op. Als je verder terug gaat dan ca. 1811 is er geen Burgerlijke Stand meer. Die is in 1811 door Napoleon ingesteld. Je kunt dan gegevens halen uit de zg. Doop-, trouw-, en begraafregisters (DTB)

WieWasWie

Als je eenmaal tot je groot- of overgrootouders bent gekomen zijn de gegevens openbaar. De meeste gegevens (BS, BR, DTB)  kun je dan vinden op https://www.wiewaswie.nl/nl/. Je kunt daar zonder account aan te maken zoeken naar een persoon. Het loont zeer de moeite om een klein bedrag uit te geven en een premium abonnement te nemen. Voor een maand kost dat 5 euro en voor een jaar 18,50 euro. Je kunt dan zoeken op twee personen. Als je bij voorbeeld zoekt naar Gerrit Vogelaar, dan vind je heel veel personen die zo heten. Als je een abonnement hebt kun je in de ene kolom Gerrit Vogelaar invullen en in de tweede kolom de achternaam van z’n vrouw: Bastian. Zo vind je in een keer alle akten rond hun gezin. Soms kun je doorklikken naar de originele akten, maar soms zitten die er nog niet in en zie je alleen getypte informatie over namen, plaatsen en datums. Als je dan ook de echte akten (met de handtekeningen van je voorouders er op) wilt zien kun je ze vaak vinden in de archieven van de mormonen via de sites www.zoekakten.nl of www.genver.nl
Je kunt op die sites sneller zoeken als je op wiewaswie.nl de aktedatum en het aktenummer even onthoudt. Bij geboorten en overlijdens kan de aktedatum iets later zijn dan die van de gebeurtenis zelf. Er is dan een paar dagen na de gebeurtenis aangifte gedaan. Let er op dat je de juiste datum gebruikt.
Besteed vooral aandacht aan de huwelijksakten. Ze vormen de link tussen de bruid en bruidegom en hun ouders. De namen en vaak ook de geboorteplaatsen van de ouders van bruid en bruidegom worden meestal in de akten genoemd en of ze nog leven op de datum van de huwelijksvoltrekking.

Huwelijksbijlagen

Veel extra informatie is vaak te vinden in de officiële documenten die een bruidspaar voor hun huwelijkbij de ambtenaar van de burgerlijke stand heeft moeten aanleveren, de zg. huwelijksbijlagen. Bij voorbeeld een kopie van hun geboorteakten, en overlijdensakten van eventuele overleden eerdere echtgenoten of ouders.De bruidegom moest een militiebewijs overleggen in verband met het voldoen van zijn dienstplicht. De huwelijksbijlagen kunnen nog andere akten bevatten, zoals een officiële toestemming of een eventueel uittreksel van de overlijdensakte van de ouders. Een andere mogelijke huwelijksbijlage is een verklaring van onvermogen van het bruidspaar, in het geval zij niet voor de huwelijksvoltrekking konden betalen. Huwelijksbijlagen zijn met behulp van de huwelijksdatum en -plaats te vinden via www.zoekakten.nl of www.genver.nl

Aanvullende gegevens

Er zijn natuurlijk nog diverse andere archieven waar je aanvullende informatie kunt vinden, bij voorbeeld militaire archieven, VOC archieven, archieven van landverhuizers, rechterlijke en notariële archieven, oude kranten (www.delpher.nl), bidprentjes en familieadvertenties (www.cbg.nl) Soms kun je hele stambomen terugvinden die anderen hebben uitgezocht, bij voorbeeld door te googlen op “stamboom vogelaar”, of via www.cbg.nl of via speciale sites als www.myheritage.nl/,  www.genealogieonline.nl etc.
Op http://www.online-begraafplaatsen.nl/  
kun je graven van familieleden terugvinden
Print Friendly, PDF & Email

No comments yet

Leave a Reply