Stamboom onderzoek naar de familie Beringer uit Den Haag (Beeringer, Beriger, Bimberge, Bimbergen)

26 feb 2017

Share
Fragment van een Beringer akte

Fragment van een Beringer akte

Nieuwe informatie over de stamboom Beringer

De afgelopen maanden heb ik veel nieuwe informatie over de familie Beringer toegevoegd. Die informatie is verkregen door onderzoek in de studiezalen van het Nationaal Archief en het Archief van de Gemeente Den Haag. En is daarnaast van de websites WieWasWie, GaHetNa (NA) en de Digitale Stamboom Den Haag gehaald.

Scans van aktes

Er zijn ook scans van aktes over de familie Beringer toegevoegd. Deze zijn te downloaden via het menu ‘aktes’ boven aan de pagina. Door op CTRL + F te drukken popt er een los zoekveld op waarmee je kan zoeken op woorden (bedoeld wordt dus niet het ‘search’ veld in de menuregel boven aan de pagina.) Met het ‘search’ veld boven aan de pagina kan in de hele site worden gezocht op namen. Dan worden alleen geen scans van aktes of foto’s gevonden, wel persoonspagina’s met stamboomgegevens en artikelen.

Beringer of Bimberge?

Er zijn interessante feiten over de familie Beringer naar boven gekomen. Zo bleek uit de huwelijksbijlagen van Kasper Beriger (Beringer, geboren in Den Haag op 27 maart 1811) dat hij zich later Bimberge is gaan noemen (zie onder aktes). Hij was een onechte zoon van Kaspar Bimberge en Katrina Beriger. Vermoedelijk heetten ze beiden in werkelijkheid Beringer en hebben zij hun namen verbasterd om te verbloemen dat ze ongetrouwde familieleden waren.  Verder onderzoek volgt.

Veenhuizen

Kaspers schoonmoeder heette Kaatje van Heest. Zij heeft toestemming voor haar dochter’s huwelijk gegeven via een notariële akte, omdat zij in 1829 als kolonist in het “Tweede Gestigt der Maatschappij van Weldadigheid” in Veenhuizen woonde. Hier zaten landlopers, gestraften, bedelaars, wezen en vondelingen. Maar ook vrijwilligers die de eindjes thuis niet meer aan elkaar konden knopen. Na de Napoleontische tijd was er, vooral in de grote steden, veel armoede. Veel Beringers, waaronder Kasper, moesten in die periode een beroep doen op de bedeling. Die armoede was de overheid een doorn in het oog. Mensen werden op hun armoede aangekeken en moesten een heropvoeding krijgen. Veenhuizen was een der initiatieven daartoe. Onder het menu ‘aktes’ zijn ook documenten van het Armbestuur opgenomen, onder andere van Kasper Beringer.

Jacob Beringer, de krengenvisscher

Johannes Jacobus Beringer (roepnaam Jacob, geboren in Den Haag op 27 oktober 1765) woonde bij de Ammunitiehaven, wijk M nr. 29. Hij werkte als asman, krengenvisscher en vilder. Een krengenvisser haalt de lijken van dode beesten (krengen) op of vist ze uit het water. Een vilder is een in Nederland en België verdwenen beroep dat, grofweg tot in het begin van de 20e eeuw, bestond. Hij zorgde voor het villen van de waardevolle huid van gestorven dieren en verwerkte de krengen. Jacob had waarschijnlijk een slecht tijdsbesef. Bij herhaling geeft hij bij officiële instanties verkeerde geboortejaren op. Waarschijnlijk is dat ook de reden dat men bij zijn huwelijk met Jacoba Roels niet zijn doopbewijs en de doodsakten van zijn ouders en grootouders heeft kunnen vinden en er een akte van notoriëteit is opgesteld door de vrederechter. Jacob Beringer is in 1823 en in 1825 bedeeld door het armbestuur.

De naam Beringer wordt vaak verbasterd. Varianten zijn Beringer, Beering, Beeringer, Beriger, Bimberge en Bimbergen. Het loont in de archieven de moeite ook op die varianten te zoeken.

Print Friendly, PDF & Email

No comments yet

Leave a Reply